KONTAKT OFERTA STRONA GŁÓWNA

O MNIE

Jestem absolwentką psychologii stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim, obecnie w trakcie całościowego 4-letniego Kursu Psychoterapii organizowanego przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Klinicznego im. J. Babińskiego w Krakowie, atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ukończyłam Studium Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnienia w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie akredytowane przez PARPA. Dodatkowo odbywałam szkolenia z zakresu terapii uzależnień behawioralnych (hazard, seksoholizm, siecioholizm itp.). Od kilku lat pracuję jako terapeutka w Szpitalu Klinicznym im. dra J. Babińskiego w Krakowie na Oddziale Rehabilitacji Osób Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych ze Współistniejącymi Zaburzeniami Psychicznymi (tzw. Podwójna Diagnoza).

W gabinecie pracuję z osobami, które dostrzegają u siebie różnego rodzaju trudności w codziennym funkcjonowaniu, rozumieniu siebie i swoich emocji, budowaniu lub utrzymywaniu satysfakcjonujących relacji z innymi. Staram się, by w atmosferze bezpieczeństwa, zaufania i akceptacji, mogły one swobodnie poszukiwać przyczyn swoich problemów i trudności, a w konsekwencji zwiększyć wpływ na swoje życie, samopoczucie oraz relacje z ludźmi. Prowadzę również psychoterapię osób zmagających się z nadużywaniem środków psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, dopalacze, leki itd.) oraz zachowaniami o charakterze nałogowym (hazard, zakupy, korzystanie z komputera itd.). Pomagam także partnerom, rodzinom osób uzależnionych – tzw. współuzależnionym oraz osobom odczuwającym problemy związane z uzależnieniem najbliższych w przeszłości (tzw. DDA) .

Stale poszerzam swoją wiedzę czytając literaturę fachową, uczestnicząc w konferencjach naukowych oraz poddając swoją pracę refleksji i regularnej superwizji.

Konsultacja Terapeutyczna

Podczas pierwszych dwóch lub trzech spotkań osoba zgłaszająca się dzieli się swoim problemem, by razem z terapeutą wybrać najbardziej odpowiednią dla niej formę pomocy psychologicznej. Konsultacja terapeutyczna umożliwia również poznanie psychoterapeuty, jego sposobu pracy i gabinetu oraz określenie celu i zbadanie własnej gotowości do podjęcia psychoterapii.

Czas trwania sesji: 50 minut / koszt: 100 zł.

Terapia Indywidualna

To regularne spotkania indywidualne z terapeutą, których celem jest poprawa funkcjonowania osoby zgłaszającej się. W bezpiecznej relacji z terapeutą osoba taka pracuje nad lepszym zrozumieniem siebie, własnych uczuć, potrzeb, motywów postępowania, a także poznaniem przyczyn problemów, by móc stopniowo osiągać wyznaczone wcześniej cele terapii. Treści ujawniane przez klienta podczas spotkań z psychoterapeutą są objęte zasadą poufności.

Czas trwania sesji: 50 minut / koszt: 100 zł.

Konsultacja Rodzinna

Przeznaczona jest dla bliskich osób zmagających się z nadużywaniem substancji psychoaktywnych (alkohol, leki, narkotyki itd.) lub zachowań, które wymknęły się spod kontroli (hazard, korzystanie z komputera, zakupy, pornografia itp.). Mają na celu rozpoznanie problemu, wsparcie, udzielenie informacji na temat możliwości uzyskania pomocy oraz pomoc w ewentualnym zmotywowaniu członka rodziny do podjęcia terapii.

Czas trwania sesji: 50 minut / koszt: 100 zł.

KONTAKT

Kraków, ul. Śliska 9/28
Telefon: 664 721 543
Email: kontakt@annasrokapsychoterapia.pl